Tjänster

EXABs målsättning är att du som kund inte ska behöva mer än en kontakt till olika lösningar. Vi erbjuder allt från små handmaskiner till teleskoplastare, bodetableringar och hissentreprenader. Vi hjälper dig med leveranser, byggnationer samt projektering. I stor utsträckning gör vi detta själva, men när det krävs har vi ett antal noga utvalda samarbetspartners som kompletterar vårt arbete för att kunna färdigställa din entreprenad utefter dina önskemål. Läs mer om våra tjänster nedan.

Belysning och byggström

Belysning och byggström är A och O för att produktionen ska fungera. EXAB erbjuder dig kompletta etableringar av belysning och ström till ditt projekt. Vi har egna montörer som hjälper dig med mängdberäkning och montering av all belysning och elskåp på plats. 

Ställningsentreprenader

EXAB erbjuder alla olika typer av ställningslösningar till ditt projekt, oavsett om du behöver enstaka detaljer för att komplettera ditt bygge eller om du vill ha hjälp med hela entreprenaden från mängdberäkning av material, utkörning samt byggnation. Vi använder oss endast av STIB-anslutna ställningsentreprenörer som levererar godkända och säkra ställningar utifrån de regelverk som finns. Tveka inte att kontakta oss för en offert för just ditt kommande projekt. 

Bodetablering

Alla byggarbetsplatser har olika behov när det gäller personalbodar, toalettbodar, kontorsbodar samt konferensbodar. EXAB erbjuder därför ett komplett utbud av moduler för att kunna skräddarsy etableringen till just ditt projekt. Vi tillhandahåller både leveranser och personal för att snabbt och smidigt få din etablering färdigställd.

Värme

EXAB erbjuder ett brett utbud av värmelösningar. Vi kan leverera både vatten- och eldrivna system för att kunna tillgodose ditt behov. Vi vet att ekonomin alltid har en betydande roll i projekten och därför hjälper vi dig med en behovsbedömning för att kunna hålla dina kostnader så låga som möjligt under projekttiden. Utöver detta tillhandahåller vi montörer och service löpande under projektets gång.

Hissentreprenader

EXAB erbjuder dig ett stort urval av bygghissar. För mindre etableringar använder vi oss av hissar från Geda och för större etableringar använder vi hissar från Alimak. Vi hjälper dig med hela etableringen från projektering till slutbesiktning. Under hela produktionstiden servas hissen regelbundet.