Försäkringar

Rental Information om vår uthyrningsförsäkring – för dig som hyr av oss

Fördelar – försäkring för uthyrd egendom

När du hyr maskiner hos någon av Exab´sKundcenter ingår försäkring för den eller demaskiner du hyr, i samarbete med försäkrings-bolaget Gjensidige Försäkring. Avgiften för

försäkringen uppgår till 5 % av bruttopriset (efter rabatt) exklusive moms enligt gällandeprislista.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen gäller för fysisk skada på eller stöldav försäkrad egendom, orsakad av plötslig ochoförutsedd utifrån kommande händelse.

Säkerhetsföreskrifter

Utöver allmänna säkerhetsföreskrifter enligt villkorfinns också särskilda säkerhetsföreskrifter enligtExab’s försäkringsvillkor för uthyrd egendom,t ex vid stöldskada gäller försäkringen om rimligasäkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn tillegendomens värde och stöldbegärlighet samt

förhållanden i övrigt. Se detaljerade säkerhets-föreskrifter på nästa sida. I övrigt skall försäkradeobjekt hanteras med normal aktsamhet. Mednormal aktsamhet menas att använda sunt förnuftsamt göra vad som går för att förhindra att skadasker.

Begränsningar i försäkringen

Försäkringen lämnar inte ersättning för skadagenom:

• Förslitning, förbrukning /förbrukningsmaterial,

korrosion, beläggning eller annan gradvis försämring.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Sverige.

Självrisk

Grundsjälvrisken är 4500kr per perskadetillfälle. Vid skada som understiger självriskendebiteras verklig kostnad.

OBS!Trafik-och registreringspliktiga fordon omfattas av annan försäkring. Hissar, kranar samt bodar omfattas ej avuthyrningsförsäkringen.